“ฟ้าหญิงฯ”ทรงกราบแทบพระบาท “ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ฯ” แม้พระยศน้อยกว่า เห็นแล้วสุดปลื้มปิติ

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

พสกนิกรซาบซึ้ง.. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ โดยเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงกราบถวายบังคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยความเคารพยิ่ง

เหตุการณนี้เกิดขึ้นครั้ง เมื่อประมาณ ๒ ปีที่แล้ว ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวด้วย

Loading...

ซึ่งขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯก็ได้ ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ และทรงคมพระราชทานความเคารพ พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง ถึงแม้ปัจจุบันทรงดำรงพระยศน้อยกว่า แต่ก็ทรงเคารพในความอาวุโสในฐานะ “พี่สาว”

นับเป็นภาพที่เห็นแล้วประทับใจเหลือเกิน

Loading...

ชมคลิป

Cr. Royal World Thailand

Loading...error: Alert: Content is protected !!