“เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” เทิดพระเกียรติ “ในหลวง ร.๙” ทรงเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ จากเว็บไซต์ http://thaitribune.org ได้มีการเผยแพร่ข้อความระบุว่า ปทานุกรมระดับโลก ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา’ เทิดพระเกียรติอย่างยิ่่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม ภูมิพล (Bhumibol) ในหนังสือ ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา’ปี ค.ศ.2017 (ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่าเป็น อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ ที่จะยังคงอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ ปทานุกรมระดับโลก

“เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” เทิดพระเกียรติอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม ภูมิพล (Bhumibol) ในหนังสือ”เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” ปี ค.ศ. 2017 (ตรงกับ พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่าเป็น อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ ที่จะยังคงอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ

Loading...

หนังสือสารานุกรมที่เรียกว่า “เอนไซโคพีเดีย บริตานิกา” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 หนังสือชุดแรกตีพิมพ์ที่เมืองเอดินเบอระ สกอตแลนด์ ก่อนย้ายฐานการผลิตไปสหรัฐเมื่อปี 2444 และกลายเป็นคลังข้อมูลสำคัญของโลกที่เกิดจากทีมงาน ที่ประกอบด้วยบรรณาธิการที่ทำงานเต็มเวลากว่า 100 คน และผู้เขียนบทความซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4,000 คน สารานุกรมบริตานิกามีขนาดค่อนข้างคงที่มาตลอดเวลากว่า 70 ปี มีความยาวประมาณ 40 ล้านคำ จำนวนบทความประมาณ 500,000 เรื่อง และสารานุกรมบริตานิกา 1 ชุด 32 เล่มมีราคา 1,500 ดอลลาร์ หรือราว 45,000 บาท และได้ยุติการพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้ว หลังจากคนหันไปหาความรู้จาก google และ wikipedia ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่ digital disruption โดยฉบับสุดท้าย เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ส่วนแรกมี 12 เล่ม ชื่อ ไมโครพีเดีย เป็นบทความสั้น ส่วนที่สองมี 17 เล่ม ชื่อ มาโครพีเดีย เป็นบทความยาว (มีความยาวตั้งแต่ 2 ถึง 310 หน้าต่อบทความ) ส่วนสุดท้ายเป็นเอกเทศชื่อ โปรพีเดีย จัดทำเพื่อเรียบเรียงความรู้ของมนุษยชาติในรูปแบบโครงสร้างลำดับชั้น

ขอขอบคุณ http://thaitribune.org/

Loading...error: Alert: Content is protected !!