สูญเสียอีกแล้ว ‘มรว.สุมาลยมงคล’ หัวใจล้มเหลว “สมเด็จพระเทพฯ”ทรงเมตตา เสด็จฯสวดอภิธรรมศพ

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

ด้วยพระเมตตาอย่างที่สุด เรื่องราวต่อไปนี้ถูกเผยแพร่มาจากผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า รักสยาม หนังสือเก่า ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จไป ศาลา 2 วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล โดยทางเพจได้ระบุข้อความทั้งหมดไว้ดังนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 2 วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ทั้งนี้ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุ 76 ปี

Loading...

หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โชติกเสถียร (โสณกุล) ธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน

หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โชติกเสถียร (โสณกุล) เป็นธิดาของพลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน

Loading...

พระธิดาองค์ที่ 4 หรือ “ท่านพระองค์หญิง 4” ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับ หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร มีพี่น้องจำนวน 3 คน คือ

หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล (นักหนังสือพิมพ์ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น) ถึงแก่กรรม พันเอก หม่อมราชวงศ์ถวัลย์มงคล โสณกุล ถึงแก่กรรม หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โชติกเสถียร (โสณกุล) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

Loading...

Cr.เพจพระราชวงศ์

Loading...error: Alert: Content is protected !!