ข้อควรระวังในการแต่งภาพ’พระบรมฉายาลักษณ์’ หากมีความจงรักภักดี อย่าไลค์ อย่าแชร์ เข้าข่าย’มิบังควร’

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เรื่องราวต่อไปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ที่ได้ทำการโพตส์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง โดยได้ระบุข้อความไว้ดังนี้

ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์มาใส่ข้อความเหนือพระเศียร-ทับพระองค์-ตกแต่งใช้เทคนิคเกินธรรมชาติ-ใส่เครดิตชื่อตนเองตัวเล็กๆ ก็ไม่ได้-ห้ามนำมาทำภาพโปรไฟล์ตนเอง (เห็นก็อย่าไลค์-อย่าแชร์-อย่านำมาทำภาพทักทายสวัสดีกันไม่บังควรอย่างยิ่ง)

Loading...

สำหรับผู้ที่จงรักภักดี เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องรู้

จากการสังเกต ตลอดช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/ พระรูป ที่โพสต์ทาง เฟซบุ๊ก หรือส่งต่อกันทางไลน์ เห็นแล้วต้องออกมาพูดมาเตือนผู้กระทำ อาจเพราะไม่เคยรู้ว่าทำผิดแบบแผน ที่สำนักราชเลขาธิการ ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องไม่ทำ และไม่ส่งเสริมการกระทำที่มิบังควร อย่าไลค์ อย่าแชร์ ภาพที่เข้าข่าย ดังนี้

Loading...

๑. พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์/พระสาทิสลักษณ์ ที่มีข้อความใดๆ เหนือพระเศียร และตัวอักษรทับพระองค์…อย่าทำ…อย่าไลค์…อย่าแชร์ (จะเห็นว่า นิตยสารที่อัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/พระรูป ลงปก จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งชื่อ นิตยสารมาไว้ข้างล่าง เสมอ)

๒. พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ ที่นำมาตกแต่งผิดไปจากเดิม หรือใช้เทคนิคจนเกินความเป็น ธรรมชาติ ด้วยวิธีการใดๆ แล้วส่งทักทายสวัสดีกัน ทั้งในเฟชบุ๊ก และในไลน์…อย่าทำ…อย่าไลค์ อย่าแชร์

๓. พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ ที่นำมาตกแต่ง และใส่เครดิตตนเองลงไปด้านล่าง ไม่ว่าจะตัว เล็กหรือใหญ่…มิบังควรอย่างยิ่ง อย่าทำ…อย่าไลค์ อย่าแชร์

๔. มิบังควร นำพระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ มาเป็นภาพโปรไฟล์ ของตนเอง แม้ด้วยแรงจูงใจ จงรักภักดี แต่ภาพโปรไฟล์ คือ ภาพแสดงตัวตนคนนั้นๆ…จึงเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง…อย่าทำเด็ดขาด

Loading...

๕. การเขียนถวายราชสดุดีหรือถวายพระพรชัยมงคล คู่กับ พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ จะต้องแยกส่วนชัดเจน หรือขอบเขตแยกต่างหาก และต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ต้องไม่สูงเกินกว่า พระอุระ/พระทรวง

นอกจากนี้ หากจะทำพระฉายาลักษณ์/พระรูป เผยแพร่ พร้อมพระนามเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสต่างๆ จะต้องใส่พระนามพร้อมพระราชอิสริยยศ/พระอิสริยศ ให้ครบถ้วนเสมอ (เว้นแต่ “พระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เขียนแต่เพียงเท่านี้) มิบังควรเขียนสั้นๆ เช่น พระเทพฯ พระบรมฯ องค์โสมฯ องค์ภาฯ เว้นแต่เอ่ยพระนามลำลองส่วนตัว และคำบรรยายต้องอยู่ในตำแหน่งใต้พระฉายาลักษณ์ ไม่ใช่เหนือ พระเศียร

และที่สำคัญ หากจะทำภาพ พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/พระรูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสสำคัญ พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในนามองค์กรหรือหน่วยงาน จะต้องทำเรื่อง ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต/ พระราชานุญาต ขอประทานพระอนุญาต ผ่านสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อนำความกราบบังคมทูล, กราบทูล ต่อไป

เราไม่อาจอ้างว่า “มีความจงรักภักดี” แล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจ เพราะหากจงรักภักดีจริง ย่อมสนใจใส่ใจ ที่จะเรียนรู้เมื่อมีโอกาสได้รู้ หรือไม่ยอมปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่มั่นใจ การขวนขวายเรียนรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคน ที่อาศัยทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพราะสะท้อนถึง ความปรารถนาที่จะแสดงออกว่า เรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เราภาคภูมิใจอย่างแท้จริง

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง

Loading...error: Alert: Content is protected !!