น้อมอาลัย “สมเด็จพระเทพ” เสด็จในการสวดพระอภิธรรมศพ “หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล”

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 19.40 น. เพจเฟซบุ๊กพระราชวงศ์ได้โพสต์พระรูปของสมเด็จพระเทพในการร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล โดยระบุข้อความไว้ดังนี้

Loading...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 2 วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุ 76 ปี

Loading...error: Alert: Content is protected !!