รักแห่งนิรันดร์ เปิดที่มาของพระบรมฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” ในกระเป๋าของ “ในหลวงร.๙”

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ความทรงจำ
Loading...

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ คือข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นอกเมืองโลซาน ระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลในตำบลเมอร์เซสนั้น รับสั่งให้ราชองครักษ์ ติดต่อไปยัง ม.จ.นักขัตรมงคล ให้ม.ล.บัว กิติยากร พาธิดาทั้งสองคือ ม.ร.ว.สิริกิติ์และ ม.ร.ว.บุษบา เข้าเฝ้าฯ เยี่ยมพระอาการที่ โรงพยาบาลเป็นประจำทุกวัน

มีพระราชกระแสรับสั่งว่า เมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรก ทรงระลึกถึงบุคคลเพียง ๒ คน คือสมเด็จพระราชชนนีและม.ร.ว.สิริกิติ์ เรื่องนี้ ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้กล่าวว่าสิ่งแรกเมื่อรู้สึกพระองค์คือทรงหยิบรูป ม.ร.ว.สิริกิติ์ออกจากพระกระเป๋า ส่งถวายสมเด็จพระราชชนนี พร้อมกับรับสั่งว่า

Loading...


“แม่ เรียกสิริมาที” ท่านผู้หญิงเกนหลงกล่าวว่ารูปม.ร.ว.สิริกิติ์รูปนั้นเป็นรูปแรกที่ทรงถ่าย เป็นรูปหมู่ที่ถ่ายตอนบุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ สถานทูต ม.ร.ว.สิริกิติ์อยู่เป็นคนสุดท้าย เห็นหน้าไม่ชัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “…ยู้ฮู คนข้างหลังโผล่หน้ามาหน่อยสิ..” รูปนั้นทรงตัดเฉพาะหน้าม.ร.ว.สิริกิติ์ไว้ในพระกระเป๋า


ครั้นเมื่อ ม.ร.ว.สิริกิติ์ ทรงเข้าเฝ้า พระองค์ท่านให้กุมพระหัตถ์และบอกชื่อ สมเด็จพระราชินี ซึ่งในขณะนั้นคือ ม.ร.ว.สิริกิติ์ ทรงทูลว่า “ม.ร.ว.สิริกิติ์ เพคะ” แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงกุมมือนิ่งไว้อย่างนั้น เป็นเวลานาน

ขอบคุณข้อมูลจาก : Tonmon/เพจ Spirits of Siam

Loading...
Loading...error: Alert: Content is protected !!