“พระองค์โสม” ทรงโปรดให้ “พระองค์ภา” เสด็จแทนในการประทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ

11 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จากเพจพระราชวงศ์ ได้มีการเผยแพร่พระรูปของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิตติยาภา ในการเสด็จแทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Loading...

โดยระบุข้อความดังนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี‬

Loading...error: Alert: Content is protected !!