สุดปลาบปลื้ม “สมเด็จพระเทพ” เสด็จเป็นองค์ประธานและร่วมเดิน ในงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒”

11 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จากเพจพระราชวงศ์ ได้เผยแพร่พระรูปของ สมเด็จพระเทพ ในการเสด็จเป็นองค์ประธาน ในกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒” และได้ระบุข้อความดังนี้

Loading...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐๒ ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


Loading...error: Alert: Content is protected !!