“ฟ้าหญิงฯ”ลืมไม่ลง ทรงตรัส”ในหลวง” ‘หนูคิดถึงท่านทุกวันคืน’

10 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย เสด็จฯไปยังโรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ แก่กรรมการและผู้ให้การสนับสนุน

Loading...

พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก หนังสือธรรมมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวง แก่นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ครู และผู้สูงอายุ พร้อมกับพระราชทานสมุดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลด้วย จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่นเฝ้าฯ และมีพระดำรัสแก่สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ความตอนหนึ่งว่า

“สวดมนต์แล้วก็ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงห่วงประเทศไทยเหลือเกิน แม้แต่เวลาท่านประชวร ท่านก็ยังเป็นห่วง หนูคิดถึงท่านทุกวันทุกคืน ไม่เคยลืมเลย ลืมไม่ลง และก็ถ้าพ่อมาตอนนี้ พ่อคงบอกหนูว่า พ่อเรียกหนูว่า ไอ้ตัวเล็ก ว่า ‘ไอ้ตัวเล็กสู้ๆนะ’ ก็เลยโชว์ท่านบอกว่า ‘ไอ้ตัวเล็กสู้อยู่แล้ว’

Loading...

ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนคิดถึงในหลวงร.9 ทุกคน และให้ดำเนินรอยตามพระยุคลบาท ที่ทำไว้แล้ว อย่างการทำเรื่องพอ.สว. ออกรักษาคนไข้ ให้เขามีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายดีขึ้น อันนี้ก็เป็นพระนโยบายตั้งแต่สมเด็จย่า สมเด็จป้า และทูลกระหม่อมพ่อ และตอนนี้ก็ผ่านมาจนถึงมือหนูที่จะช่วยเหลือคนที่ยากไร้”

ชมคลิป

Loading...

นาทีที่ 7.44 เป็นต้นไป

Cr.สํานักข่าวไทย TNAMCOT

Loading...error: Alert: Content is protected !!