เห็นแล้วสุดคิดถึง”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ทรงตามรอย’ทูลกระหม่อมพ่อ’พระผู้เป็นต้นแบบของลูกๆ

10 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

รวมภาพสุดซึ้ง “ตามรอยทูลกระหม่อมพ่อ” ในต้นแบบของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ” เหมือนทุกอิริยาบถ

1. ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร

Loading...

2. ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรตลอดมา

Loading...

3. มักตามเสด็จด้วยพระราชปณิธานที่ตั้งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

4. ไม่ว่าแห่งหนตำบลหรือภูมิภาคใด การเดินทางทุลักทุเลสักเพียงไหน

Loading...

5. ทรงซึมซับพระนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาจากทูลกระหม่อมพ่อ โปรดปรานการเรียนรู้

6. มีพระปรีชาและสนพระทัยในการเรียนวิชาการหลากหลายแขนง โปรดการเขียนบทกลอนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และแสดงความรักนต่อพระราชบิดา

7. พระองค์เสด็จพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาททูลกระหม่อมพ่อ

8. หากเพียงแต่ “ทูลกระหม่อมพ่อ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน

9. ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรตลอดมา

10. ปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ จนกลายเป็นภาพเจนตาของปวงชนชาวไทย แม้กระทั่งอิริยาบถก็ถอดแบบอย่างไม่มีผิดเพี้ยน

11. ทูลกระหม่อมพ่อจะพระราชทานคำแนะนำในทุกด้านที่ไปทูลถาม เพราะทรงทราบทุกเรื่อง นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนในการค้นคว้าหาความรู้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือทรงสนับสนุนให้ใช้ความคิดในทุกด้าน และมักตามเสด็จด้วยพระราชปณิธานที่ตั้งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

12. เวลาที่ทรงพระสำราญ คือ เวลาที่เสด็จฯ ออกวางโครงการพัฒนาประเทศ และเห็นว่าพระราชดำริคงจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในเวลาที่เห็นผลจากโครงการต่างๆ และปกติจะไม่ได้สอนกันตรงๆ แต่จะทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างให้ลูกๆ

13. พระองค์ไม่ทรงละเลยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก พระองค์ทรงให้เวลาคุณภาพต่อทูลกระหม่อมทุกพระองค์โดยการเล่น ถามตอบปัญหา

14. สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ใดกระทำผิด พระองค์จะทรงลงพระอาญา แต่ก่อนจะทรงลงพระอาญาจะพระราชทานพระบรมราโชวาทอธิบายจนพระราชธิดา และพระราชโอรสที่ทรงกระทำผิดเข้าพระทัยทุกครั้ง

Loading...error: Alert: Content is protected !!