สานต่องานของ’พ่อ’ “พระองค์หญิงฯ”ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่สืบทอด”วงดุริยางค์ฯ”ต่อจาก”ในหลวง ร.๑๐”

10 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเพจ H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขณะทรงซ้อมดรตรี เพื่อจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยวรางกูร นับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตเปิดสมัยกาล (Season) แห่งปี 2562 โดยระบุข้อความว่า

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Royal Bangkok Symphony Orchestra) จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยวรางกูร นับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตเปิดสมัยกาล (Season) แห่งปี 2562

Loading...

และด้วยพระองค์หญิงทรงรับสืบทอดพระราชภาระนี้ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ต่อกิจกรรมทุกอย่างของวงดุริยางค์ และทรงใส่พระทัยต่อรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้การแสดงดนตรีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ สมกับที่ได้รับพระราชทานโอกาสและความไว้วางพระราชหฤทัย

วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือ Bangkok Symphony Orchestra (ชื่อย่อ BSO) เป็นวงซิมโฟนี ออร์เคสตรา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 โดยวิทยา ตุมรสุนทร ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพ 60 คน มีฐานะเป็นชมรมในชื่อว่า “ชมรมวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ” และได้รับพระกรุณาให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) โดยมีอุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานชมรม อัจฉรา เตชะไพบูลย์ เป็นกรรมการ และเลขานุการ

Loading...

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (Bangkok Symphony Orchestra Foundation under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 70 คน ประกอบด้วย นักดนตรีอาชีพจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตอย่างสม่ำเสมอ เน้นการแสดงประเภท ซิมโฟนีออเคสตร้า เป็นหลัก, มีกิจกรรม “คอนเสิร์ตในสวน” จัดแสดงดนตรีในวันสุดสัปดาห์ที่สวนลุมพินีและสวนจตุจักร และบันทึกเสียงลงแผ่นซีดีวางจำหน่ายทั่วไป

Loading...

ปัจจุบันมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ได้จัดตั้งโรงเรียนดนตรีบางกอกซิมโฟนี (Bangkok Symphony Music School : BSS) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรี และเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีคลาสสิกในอนาคต และต่อมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงรับสืบทอดพระราชภาระนี้ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ต่อกิจกรรมทุกอย่างของวงดุริยางค์

Cr.เพจ H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

Loading...error: Alert: Content is protected !!