“ในหลวง ร.๑๐”กษัตริย์ยอดกตัญญู ประทับยืนถวายความเคารพ’ทูลกระหม่อมพ่อ – สมเด็จแม่’ขณะเรือพระที่นั่งแล่นผ่าน

10 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ให้กับพสกนิกรชาวไทยได้เป็นอย่างดี

พระองค์ทรงคอยติดตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานตามถิ่นทุรกันดารเสมอ นอกจากนี้จะช่วยในหลวงร.9 ทรงงานแล้ว พระองค์ยังคอยอารักขาสมเด็จพระนางเจ้า ผู้เป็นพระราชชนนี แสดงให้เห็นว่า พระองค์ใส่พระทัยและดูแลทั้งสองพระองค์ได้เป็นอย่างดี

Loading...

มีเรื่องเล่าสุดประทับใจ กับพระจริยวัตรของในหลวงร.10 ขณะยังทรงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งที่พระองค์ต้องเสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม

เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เคลื่อนผ่านโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงประทับยืนถวายความเคารพ ทั้งสองพระองค์ขณะที่เรือพระที่นั่งแล่นผ่าน

Loading...

นับได้ว่าพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม นับแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูที่พสกนิการชาวไทย ควรน้อมนำมาเป็นแบบอย่าง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Loading...error: Alert: Content is protected !!