“ฝนหลวง”เร่งระดมปฏิบัติการ ‘เนรมิตก้อนเมฆ’ เป็นเครื่องดูด’ฝุ่นพิษ’ทั่ว กทม.

3 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

“ฝนหลวง”เนรมิตก้อนเมฆเป็น“เครื่องดูดควันฝุ่นพิษ”ปกคลุมเมืองหลวง ได้ผล เร่งระดมปฏิบัติการสร้างเมฆให้มีปริมาณมากที่สุด ดูดอนุภาคแขวนลอยฝุ่นละอองในอากาศ ชูเทคนิคฝนหลวงโปรยเกลือแกงดึงเม็ดน้ำในอากาศเลียบแบบน้ำทะเลระเหยขึ้นเป็นเมฆฝน เกิดขบวนการใต้ฐานเมฆ ดูดฝุ่นละอองสภาพอากาศเจือจางได้

1 ก.พ.62 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า แผนปฏิบัติการฝนหลวงเสริมธรรมชาติในวันนี้ได้ปล่อยบอลลูนสำรวจติดตามสภาพอากาศเมื่อเวลา 7.00 น.มาวิเคราะห์ประจำวัน โดยทั้ง 3 สถานี คือ สถานีเรดาร์สัตหีบ จ.ระยอง , สถานีเรดาร์ตาคลี จ.นครสวรรค์ และสถานีเรดาร์เคลื่อนที่ อ.โพธาราม สนามบินราชบุรี

Loading...

โดยเรดาร์สัตหีบ พบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์ 60%เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลงขั้นตอนที่หนึ่ง ในส่วนความชื้นระดับบน ไม่มากอยู่ที่ 38% ขณะที่ค่าดัชนียกตัวของเมฆมีระดับดี -2.1 เป็นค่ายกตัวที่มีประสิทธิภาพมีโอกาสในการยกตัวมากขึ้น จะเห็นว่าโอกาสก่อเมฆดี แต่เมื่อเมฆเกิดพัฒนาตัวแล้วมาเจอความชื้นระดับบนยังมีน้อย

อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ได้ขึ้นบินเมื่อเวลา 10.00 น.เพื่อขึ้นบินแนวทิศเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ไป อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก โดยโปรยสารสร้างแนวก่อเมฆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ปล่อยไหลเข้าเขตในกรุงเทพ ถ้าเป็นฝนตกได้จะดีที่สุด ช่วยชะล้างฝุ่นละอองมลพิษได้มากขึ้น ถ้าเป็นก้อนเมฆมีความชื้นมากถึง100%มีเม็ดน้ำจำนวนมากมายอยู่ในก้อนเมฆ เม็ดน้ำเหล่านี้สามารถมาช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศได้ในระดับหนึ่ง

Loading...

สถานีเรดาร์ ตาคลี จ.นครสวรรค์ ดูแลพื้นที่เสี่ยงกระทบสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ภาคกลาง ตรวจความชื้นการเกิดเมฆ 56% ค่าดัชนียกตัวมวลอากาศเป็นบวก 5.4 สภาพอากาศนิ่งมาก คงยากต่อการขึ้นบินปฏิบัติการให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมฆ ดังนั้นจึงขอติดตามสแตนบาย ดูอากาศระหว่างวัน

สถานีเรดาร์เคลื่อนที่ อ.โพธาราม พบว่าค่าความชื้น 58% ใกล้เคียง60% ค่ายกตัวดีเป็น-3ในเรื่องการยกตัวมวลอากาศดี จึงตัดสินใจบินปฏิบัติการสร้างแนวแกนก่อเมฆ เพราะดัชนียกตัวดีมากๆ ทำให้เมฆเกิดการพัฒนาตัวระดับ 1 หมื่นฟุต เป็นไปได้ดี จะช่วยพัฒนาให้เป็นเมฆขนาดใหญ่ ปล่อยเข้า จ.นครปฐม ราชบุรี เพื่อช่วยแถบบริเวณฝั่งตะวันตกกรุงเทพ โดยขึ้นบินวางแนวเมฆ บริเวณทางทิศเหนือ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ไปทางอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

Loading...

“การขึ้นปฏิบัติการสร้างเมฆ เป็นแนวคิดใช้เทคนิค การปฏิบัติการฝนหลวง ในสภาพอากาศปัจจุบัน ที่มีความชื้นน้อย และยังมีเรื่องมวลอากาศแห้ง จากจีนแผ่ปกคลุมลงมา กดทับด้านบน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเป็นเมฆฝน จึงมีแนวทางสร้างเมฆให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ มาเป็นตัวช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศได้ดี” นายสุรสีห์ กล่าว

นายสุรสีห์ กล่าวด้วยว่า สำหรับเมฆในสภาพธรรมชาติ โดยมีอนุภาพแขวนลอยในอากาศ แบ่งออกสองชนิด เป็นชนิดที่ไม่สามารถดูดซับความชื้นได้ และอีกชนิดสามารถดูดซับความชื้นในอากาศได้ดี คือเกลือแกง จากการระเหยจากน้ำทะเล เป็นอนุภาคแขวนลอยไปในอากาศ เป็นเม็ดน้ำสร้างกลุ่มเมฆ เมื่อเรานำเกลือแกงไปโปรย ช่วยกระตุ้นขบวนการ ดึงอนุภาคเล็กๆให้เป็นเม็ดน้ำขนาดใหญ่ขึ้น เกิดขบวนการทำให้เป็นเมฆใหญ่ขึ้น ซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงเป็นการเสริมธรรมชาติ ดึงความชื้นในอากาศ เม็ดน้ำขนาดเล็ก มารวมเป็นเม็ดน้ำใหญ่ขึ้น เป็นก้อนเมฆใหญ่

โดยเมฆก้อนนี้ดูดซับอนุภาคแขวนลอยในอากาศ เปรียบเสมือนก้อนเมฆเป็นเครื่องดูดควัน เพราะในขบวนการเกิดเมฆมีการพัฒนาตัวของอากาศ ข้างใต้ฐานเมฆมีพลังดูดอนุภาคแขวนลอยเข้าไป เป็นเทคนิคของฝนหลวง มาช่วยคลีคลายลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งจะสร้างเมฆให้มากที่สุดปล่อยลอยมาเขตกรุงเทพ ปริมณฑล เพื่อดูดซับฝุ่นละอองในอากาศเข้าใต้ฐานเมฆเท่าที่จะมากได้ จากเมื่อวานนี้(31 ม.ค.)ฝนหลวงได้ปฏิบัติการสร้างเมฆตามสมมุติฐานนี้ พบว่า มีความเป็นไปได้ หลังทำขึ้นบินทำเมฆมากๆและตรวจพบว่าทำให้สภาพอากาศเจือจางดีขึ้นในพื้นที่มีกลุ่มเมฆมาก

ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ (2 ก.พ.62) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าได้มีฝนตกบริเวณ เขตพญาไท เขตจตุจักร แล้วเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ เป็นผลจากการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ. ระยอง ได้ขึ้นบินโปรยสารฝนหลวง ก่อเมฆ แนว จ.สมุทรปราการ เพื่อให้เมฆไหลมาตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ช่วยสลายฝุ่นละอองในอากาศได้ผลสำเร็จ

Loading...error: Alert: Content is protected !!