อยู่ในพระเนตรกรรณ “ในหลวง” พระราชทานสิ่งของ ช่วยชาวบ้านประสพอัคคีภัย เขตบางกอกน้อย

24 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

จากกรณี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้ ในชุมชนวัดครุฑ ซอยอิสรภาพ 35 แยก 2 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเสียหายอยางหนัก ซึ่งเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงไม่นิ่งนอนใจ

ล่าสุดวันนี้ วันที่ 24 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนวัดครุฑ ซอยอิสรภาพ 35 แยก 2 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Loading...

โดยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 8 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 10 หลังคาเรือน กุฎิพระเสียหายบางส่วน 1 หลัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวนรวม 20 ครอบครัว 61 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป ด้วย

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!