พระราชอารมณ์ขัน ของ “ในหลวง ร.๑๐” ครั้งวัยเยาว์ ทรงก่อตั้ง “สมาคมผีดิบ” เพื่อทวงคืนสิทธิของพระองค์

11 มกราคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

เรื่องราวความประทับใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ ครั้งทรงพระเยาว์นั้น มีอยู่หลายเรื่องราว ซึ่งในวันนี้เป็นอีกเรื่องราวครั้งหนึ่งที่ถือเแ็นเรื่องราวความน่ารักที่พระองค์ทรงทำให้เหล่านางสนองพระโอษฐ์ ต้องปลาบปลื้มและหัวเราะออกจนได้ในความน่ารักของพระองค์

Loading...

ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค (ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค) นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เขียนเล่าถึงพระจริยวัตรของทูลกระหม่อมฟ้าชาย เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ ๑๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ดยบางช่วงบางตอนระบุไว้ว่า “ยิ่งถูกห้อมล้อมด้วยสตรี ทูลกระหม่อมฟ้าชาย ก็ยิ่งทรงแสดงพระนิสัยเป็นชาย ทรงดิ้นรนเรียกร้อง ‘สิทธิ’ ความเป็นชายบ่อยๆ ทรงก่อตั้งสมาคมชายล้วน เรียกว่า “สมาคมผีดิบ” เพื่อต่อต้านผู้หญิง โดยเฉพาะ ‘พระพี่เลี้ยง’ สตรี” แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ก็จะทรงสอนให้ทูลกระหม่อมฟ้าชาย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐) ทรงรู้จักการให้เกียรติผู้หญิง

Loading...


ซึ่งทูลกระหม่อมฟ้าชาย ก็จะ ‘ทรงมีพระนิสัย’ อ่อนหวานเป็นพิเศษกับสมเด็จพระบรมราชชนนี (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙)
และเวลาเข้าเฝ้า ฯ มักกราบทูลเสมอ ว่า “ชายตามกลิ่นน้ำอบแม่ได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน”

ขอขอบคุณ ที่มา : เพจ ละออง ใต้พระบาท

Loading...error: Alert: Content is protected !!