ยกมือท่วมหัวน้อมกราบสาธุ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงร่วมบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๘ รอบ “พระธรรมมงคลวุฒาจารย์”

10 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันนี้ 10 มกราคม เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่เรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราช ทรงร่วมบำเพ็ญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘ รอบ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (ปุญฺญาคโม)โดยระบุข้อความว่า

Loading...

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๘ รอบ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อดีตเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช (สุวฑฺฒนมหาเถร)


การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงชุบน้ำพระพุทธมนต์ชำระแววพระเนตร พระพุทธมหธรรมมงคลทีฆายุวิมลโลกนาถ และประทานน้ำสรงพร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระธรรมมงคลวุฒาจารย์

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!