เป็นบุญตาแล้วจริงๆ เปิดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ “ในหลวง ร.๙” ที่พระองค์ถึงกับตรัสว่า “รูปนี้ ภูมิใจมากที่ได้ถ่าย”

10 มกราคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เปิดคลิปพระสุรเสียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งพระองค์ทรงสอนเรื่องราวเกี่ยวกับฝนหลวงให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล โดยคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pacific Inspiration Channel : PIC

Loading...

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนเรื่องราวเกี่ยวกับฝนหลวงแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล พร้อมมีพระราชดำรัสถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า

“นี่รูปที่ถ่าย ถ่ายด้วยกล้องนี้ นี่อาจารย์ไม่ได้ทำ ธรรมชาติทำ เป็นเมฆ แล้วมีความเย็น ฝนก็ลงมาถึงพื้น ถึงทะเล ส่วนนี้ เขามีความร้อนก็ขึ้นไป นี่หน้าตาเหมือนผี เขาหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทำฝนได้ รูปนี้ ภูมิใจมากที่ได้ถ่าย ถ่ายจากที่ไกลกังวลนี่เอง”

Loading...

สำหรับ โครงการฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ในปี พ.ศ 2475เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาด แคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ

ซึ่งต่อมา ได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2512ด้วยความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นในปี พ.ศ.2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการ พระราชดำริ “ฝนหลวง” ต่อไป

Cr.Pacific Inspiration Channel : PIC

Loading...error: Alert: Content is protected !!