สาเหตุสำคัญ ครั้ง”ล้นเกล้าฯ ร.๖” ทรงรับสั่งถึงเหตุผลที่ทรงก่อตั้ง “วชิราวุธวิทยาลัย”

10 มกราคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

เรื่องราวต่อไปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า Mongkol Suvonnashote ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ สาเหตุที่ ล้นเกล้า ร.๖ ทรงก่อตั้ง “วชิราวุธวิทยาลัย” โดยทางเพจได้ระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้

Loading...

@ โรงเรียนพระราชทาน แล ชุดนักเรียนพระราชทาน(เครื่องแบบนักเรียน) “วชิราวุธวิทยาลัย”

Loading...

“…ข้าไม่ต้องการนักเรียนตัวอย่างที่สอบไล่ได้คะแนนขั้นเกียรตินิยมทุกๆ ครั้ง ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ข้าจะไม่โศกเศร้าเลย ถ้าเจ้าจะมารายงานว่า เด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือไม่คล่อง คิดเลขเศษซ้อนไม่เป็น และไม่รู้วิชาเรขาคณิตเลย ถ้าข้ารู้ว่าเด็กคนนั้นได้ศึกษา พอที่จะรู้ว่าความเป็นลูกผู้ชายคืออะไร …” [พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖)]

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓ เพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาอย่างแท้จริงแก่กุลบุตรชาวไทย และเป็นเสมือนพระอารามหลวงประจำรัชกาล

ซึ่งมิได้โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เพราะมีพระราชดำริว่า “ในรัชสมัยของพระองค์พระอารามหลวงต่างๆ มีอยู่มากแล้ว” หากจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอารามหลวงขึ้นอีกก็จะเป็นพระราชภาระในการปฏิสังขรณ์อีกโดยมิควร ประกอบกับในรัชสมัยของพระองค์นั้นการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป มิได้อยู่กับวัดดังเช่นกาลก่อน นักเรียนต้องการครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ เพื่อทำการอบรมสั่งสอน

ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนขึ้นตามแบบอย่างประเทศอังกฤษ แต่ปรับปรุงให้เข้ากับประเทศสยาม และพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนมหาดเล็กหลวง”

หัวใจสำคัญ สมัยที่พระองค์ท่านตั้งให้เป็นโรงเรียนเพราะต้องการฝึกระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ต้องมีทั้งพระเดชพระคุณ ต้องให้เกรงใจกัน รู้ผิดรู้ถูก รู้กาลเทศะ นิสัยใจคอ เป็นคนดี กตัญญูรู้คูณ รักหมู่รักคณะ เพราะเขาเหล่านั้นจะได้ก้าวต่อไปเป็นคนดีของประเทศชาติ

Loading...error: Alert: Content is protected !!