อ่านแล้วยิ้มทั้งน้ำตา เรื่องราวเมื่อครั้ง “ในหลวง ร.๙” ทรงขำจนแทบกลั้นพระสรวลไว้ไม่อยู่

10 มกราคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดหนึ่ง พบหญิงวัยกลางคนมีลูกมากถึง ๔-๕ คน จึงรับสั่งถามว่า “อยู่กันกี่คน?” หญิงนั้นกราบทูลว่า “หกคน มีแม่…ลูกอีกห้า”

Loading...

ทรงตรัสถามต่อ “พ่อไปไหนล่ะ?” หญิงคนนั้นกราบทูลอย่างคล่องแคล่ว ว่า “พระสวามีไปมีพระมเหสีใหม่เพคะ”

Loading...

แล้วในหลวงก็ทรงกลั้นพระสรวลไว้ไม่อยู่กับเรื่องเล่าจากราษฎรและคำราชาศัพท์ที่ใช้ พระองค์ทรงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความน่ารักของพสกนิกรของพระองค์ พระองค์ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดแบบนี้เลย

ทั้งนี้ หากใครได้ทำงานใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอารมณ์ขันมากๆ และทรงใส่ใจราษฎรอย่างแท้จริง เสด็จเยี่ยมราษฎรแม้ถิ่นทุรกันดารอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความสุข

Loading...error: Alert: Content is protected !!