เสมือนสามัญชนคนธรรมดา เปิดภาพ ‘ใบสมัครสอบ’ ระดับอุดมศึกษา ของ “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ” เป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็น

9 มกราคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทางเพจ Prove You Graduated from KU ได้เผยแพร่ “ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก สถานบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” โดยระบุข้อความว่า 4 กรกฏาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด้จพรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Loading...

ซึ่งภาพใบสมัครนี้ได้จัดแสดงภายในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทางผู้จัดทำหนังสือ Prove You Graduated from KU! ได้รับอนุญาตในการถ่ายทำเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยขณะทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ อักษรศาสตรา สาขาวิชาเคมี นั้นทรงได้รับรางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1

และทรงได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีด้วย พระองค์มีความสนพระทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างมาก ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Loading...


ขอขอบคุณภาพ : Prove You Graduated from KU

Loading...error: Alert: Content is protected !!