หลายคนยังไม่รู้ เผยจุดกำเนิด ชุดนักเรียนไทย ที่มีมานาน ตั้งแต่สมัย “สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”

8 มกราคม 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

สร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนลุกขึ้นมาทำงานวิจัย ว่าการให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาเรียนทุกวันอังคาร จะทำให้เด็กกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ  เพราะอย่างที่ทราบ ชุดนักเรียนถือเป็นเครื่องแบบที่อยู่คู่กับเด็กไทย การศึกษาไทยมาตลอด ตั้งแต่วัยอนุบาลจนระดับมหาวิทยาลัย

Loading...

ถ้าย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเครื่องแบบชุดนักเรียน ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงยุคสมัยของการวางรากฐานการศึกษาไทย สมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2428 โดยชุดนักเรียนชายจะมีหมวกฟาง ผ้าพันหมวกสีตามสีประจำโรงเรียน ติดอักษรย่อชื่อโรงเรียนที่หน้าหมวก ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อราชปะแตนสีขาว กระดุมทอง กางเกงเป็นกางเกงไทยรูเซีย ทรงกระบอกยาวถึงใต้เข่ารวบชายรัดไว้ใต้เข่า) มีสีดำ ถุงเท้าขาว หรือดำ รองเท้าดำ แต่ ถุงเท้า รองเท้า เป็นของราคาแพง จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกคน

ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 กำหนดให้นักเรียนหัวเมืองใช้เสือราชปะแตนสีเทา แทนเสื้อขาวได้เพราะรักษาความสะอาดง่ายกว่า  จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจัดตั้งยุวชนทหาร และกำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4 (เทียบกับปัจจุบันคือ ชั้น ม.๒ ขึ้นไป) ต้องเป็นยุวชนทหาร นักเรียนตั้งแต่ชั้นม.4 ขึ้นไปจึงแต่งเครื่องแบบยุวชนทหารแทน โดยจะมีหมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หน้าหมวกเป็นโลหะมีอุณาโลมอยู่กลาง มีตัวอักษรว่า รักชาติยิ่งชีพ เสื้อเชิ้ตสีกากีแกมเขียว กางเกงขาสั้นสีกากีแกมเขียว ถุงเท้าดำ รองเท้าดำ


จากนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงปรับเปลี่ยนมาใช้ดังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่ไม่มีหมวกกะโล่สีขาว โดยเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ปักอักษรย่อนามจังหวัดพร้อมหมายเลขประจำโรงเรียนด้วยไหมสีน้ำเงิน ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนจะปักสีแดง กางเกงขาสั้นสีกากี เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ถุงเท้าน้ำตาล รองเท้าน้ำตาล ส่วนชุดนักเรียนหญิง ช่วงปี พ.ศ. 2456 เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น จึงเริ่มมีเครื่องแบบนักเรียนหญิงอย่างการนุ่งผ้าซิ่นสีพื้น

Loading...

อย่างไรก็ตาม สำหรับชุดนักเรียนไทยปัจจุบัน (โรงเรียนรัฐบาล) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบ่งตามระดับและประเภทการศึกษา ไว้ 7 ลักษณะ คือ เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญศึกษา,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา,สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามและเครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Loading...error: Alert: Content is protected !!