คำสั่งเสียงสุดท้ายถึงพระธิดา ของ “ร.๖” ในวันที่ “เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา” ทรงประสูติ

24 พฤศจิกายน 2018 | ความทรงจำ
Loading...

ประสูติเจ้าฟ้า” “วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ เวลา ๑๒.๕๕ ล.ท. พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้ประสูติพระธิดาโดยสวัสดิภาพ นายแพทย์ตรวจพระอาการรายงานว่า พระอาการดีอยู่ทั้งพระวรราชเทวีและพระกุมาร”
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงเล่าถึง เหตุการณ์วันที่มีพระประสูติการ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทานไว้ว่า”ถ้าไม่ได้ท่าน เจ้าฟ้าก็ไม่เป็นพระองค์”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ท่าน” หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ หรือ สมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในสมัยรัชกาลที่ ๖
“เจ้าฟ้า” หมายถึง สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖
“เกี่ยวกับการประสูติ สมเด็จฯ ทรงจัดตั้งทั้งหมด ตั้งแต่คนต้มน้ำ คนร่อนและพิธีต่าง ๆ พระราชทานผ้าทรงที่เคยทรงในเวลาประสูติมาให้นุ่ง พร้อมทั้งทรงสะพักด้วย ให้ประสูติบนพระแท่นที่ท่านเคยใช้ในการประสูติ ท่านว่าจะได้ประสูติง่าย”

Loading...

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระนางเจ้าสุวัทนาทรงเล่าต่ออีกว่า เวลาประชวรพระครรภ์นั้น สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนอยู่เหนือพระเศียรตลอดเวลา เมื่อทรงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด สมเด็จฯ ตรัสว่า
“เงียบ เงียบ อายเขา”น้ำที่จะสรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอที่จะประสูตินั้น เวลาต้ม คุณท้าววรจันทร์ ต้องสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาที่ต้มอยู่นั้นและเมื่อประสูติแล้ว คุณท้าววรคณานันท์ จะฉีกผ้าที่เตรียมไว้ส่งให้ท่านผู้หญิงธรรมาฯ เอกภริยาเสนาบดีกระทรวงวังทำผ้าลาดและพระที่สำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทันที เมื่อประสูติแล้ว สมเด็จฯ ทรงเอาน้ำลูบพระพักตร์พระราชทาน”

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Advertisement

Loading...

เครื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ ทรงจัดพระราชทานในเวลาประสูติ มีโถขมิ้น ที่สรงพระพักตร์ พระกระด้งมีหนังหมีวางรองอยู่ บนโต๊ะตัวกลาง มีปืน หอก ดาบ ลูกคิด สมุด ดินสอ หินบดยาวางอยู่ในนั้นด้วย โต๊ะ อีกสองข้างจุดเทียนไชย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ พระอนุชาในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ ทรงผูกกระโจมสำหรับพระกระด้ง ที่ ๆ ประสูตินั้น คือ พระปรัสว์อันเป็นพระที่นั่งเล็กๆ สำหรับพระมเหสีประทับอยู่ใกล้พระราชมณเฑียร พระปรัสว์นั้นชื่อ พระที่นั่งเทพยสถานพิลาส อยู่ใกล้มากกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรอยู่ เมื่อประสูติแล้วเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๕ เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสรงเบิกพระโอษฐ์ เสร็จแล้วร่อนหาผู้ซื้อตามประเพณีไทยด้วยคำว่า”สามวันลูกผี สี่วันลูกพระมหากษัตริย์”

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นผู้รับซื้อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ พระราชกุมารี ด้วยเบี้ยที่ทรงเตรียมไว้ ทรงควบคุมเรื่องพระอนามัย การพักผ่อนพระอิริยาบถ ตลอดจนที่ประทับทั้งสององค์
“ท่านเรียกฉันว่าเธอ และเรียกเจ้าฟ้าว่าเจ้าฟ้าหลาน” พระนางเจ้าสุวัทนาทรงเล่าต่อไปว่า
“พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ นั้น ตั้งแต่ล้มประชวร ทรงเรียกหาสมเด็จป้าตลอดเวลา”
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักมากแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการตรัสฝากไว้ว่า
“ขอฝากลูกด้วย”

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์
ขอขอบคุณเจ้าของภาพ
ที่มา เรื่อง(ไม่)ลับ ฉบับเจ้าฟ้า มูลนิธิเพชรรัตน์-สุวัทนา

Loading...
Loading...error: Alert: Content is protected !!