สุดปลาบปลื้ม “สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ เปิดงาน “125 ปีสภากาชาดไทยฯ” ณ สวนลุมพินี

24 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด พร้อมด้วยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ หอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


เมื่อเสด็จฯ ถึง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายโบว์กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการและเลขานุการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้น พระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด และผู้ร่วมประกวดร้าน, ผู้ชนะการประกวดว่าวไทยโบราณ, กุลบุตร กุลธิดา รองกุลบุตร รองกุลธิดากาชาด และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด

Loading...

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าปล่อยแพรเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2561” พร้อมทอดพระเนตรการแสดงขบวนธง ขบวนรถโบราณ และการแสดงว่าวไทยย้อนยุค 4 ภาค ก่อนเสด็จฯ ไปทรงหยอดตู้รับบริจาคงานกาชาด จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ อาทิ นิทรรศการ พระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125 ปี

สภากาชาดไทย ร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิศิลปาชีพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร้านโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร้านมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ก่อนเสด็จฯ ไปประทับรถไฟฟ้าทรงเยี่ยมร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ก่อนเสด็จฯ กลับ

Advertisement

Loading...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดสองฝั่งเส้นทางเสด็จฯ มีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จจนแน่นขนัดตลอดเส้นทาง
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้ 1 ธันวาคม เวลา 10.30 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

Loading...


Loading...error: Alert: Content is protected !!