อยู่ในพระเนตรกรรณ “ร.๑๐-สมเด็จพระราชินี ใน ร.๙ ” พระราชทานพวงมาลา อาสารักษาดินแดนเสียชีวิต จ.ปัตตานี

24 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อ เวลา 16.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สุพจน์ ผลผลา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี บริเวณตลาดนัดบ้านตะโละดือรามัน หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดภมรคติวัน (แม่กัง) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

Loading...

Advertisement


Loading...error: Alert: Content is protected !!