เรื่องเล่าชวนน้ำตาไหล “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ” ทรงเล่าครั้ง “ในหลวง ร.๙” เสด็จฯ เยี่ยมพระอาการประชวร แม้ประทับบนรถเข็น

23 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานสัมภาษณ์รายการ “วู้ดดี้ เกิดมาคุย” ความตอนหนึ่งเล่าถึงพระอาการประชวรของพระองค์ ร่วมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จมาเยี่ยมพระอาการที่โรงพยาบาลแม้ในขณะนั้นพระองค์ท่านยังประทับบนรถเข็น พร้อมทั้งมีพระอารมณ์ขันเมื่อวู๊ดดี้ ใช้คำราชาศัพท์ โดยตรัสว่า อย่าใช้ราชาศัพท์มานัก เพราะว่าฉันเองไม่ค่อยรู้ราชาศัพท์จะไปกันใหญ่

Loading...

โดยความตอนหนึ่ง วู๊ดดี้ทูลถามเรื่องอาการของพระอุรุ หรือต้นขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ จึงตรัสว่าอย่าใช้ราชาศัพท์มากนัก เพราะว่าฉันเองไม่ค่อยรู้ราชาศัพท์จะไปกันใหญ่ ก่อนวู๊ดดี้จะทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าก็ท่องมา

Loading...

Advertisement

พระองค์จึงตรัสถามอีกครั้งว่าสรุปแล้วแปลว่าอะไร วู๊ดดี้ได้ทูลว่าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมรายการบอกว่าต้นขาและตนเองก็ท่องมาทั้งคืน ทีมงานจึงแทรกว่า พระอุรุแปลว่า.กระดูกต้นขา พระองค์จึงตรัสด้วยพระอารมณ์ขันว่า แปลว่ากระดูกต้นขาหรอ ตอนนี้เพิ่งจะทราบ และทรงตรัสถึงพระอาการให้ฟังว่า ตอนนี้กระดูกติดดีแล้ว แต่ว่าเดินยังเดินลำบาก เพราะความที่ไม่ได้เดินมา 3 เดือนมันแข็งไปหมดเลย

สุดท้ายแล้ววู๊ดดี้ได้ทูลถามคำถามสุดท้ายว่า เวลาใต้ฝ่าพระบาทประชวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้กำลังพระทัยอย่างไรบ้าง พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ว่า การให้กำลังใจของท่านคือ อย่างสมเด็จฯ นี่พระสุขภาพพลานามัยดีมาก

ท่านก็จะมาเยี่ยมบ่อย ตอนที่ผ่าไทรอยด์ จำได้ว่าท่านมาเยี่ยมบ่อยมาก ตอนที่กระดูกหักนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยนึกเลยว่าท่านจะมาทั้งๆ ที่ท่านต้องนั่งรถเข็นแต่ท่านก็เสด็จฯมา พอเห็นเขาก็น้ำตาคลอแล้วว่า พ่อแม่ห่วงถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจที่หาย ตั้งใจพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะทำให้หาย ก็บอกกับพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จฯ เหมือนกันว่า มีกำลังใจและตั้งใจที่จะหายเพื่อที่จะมาถวายงานต่อไป

Loading...error: Alert: Content is protected !!