ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้า พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ๑๐๑ ราย

23 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 22 พ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน 101 ราย ดังนี้

Advertisement

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!