เจ้าฟ้าผู้ขจัดความหิวโหย ‘FAO’ ประกาศยกย่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ” พร้อมทูลเกล้าฯถวายตำแหน่ง “ทูตพิเศษประจำสหประชาชาติ”

8 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

เรื่องราวดังต่อไปนี้ถูกเผแยพร่โดยผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า เดินตามพ่อ ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางเพจได้ระบุข้อความทั้งหมดไว้ดังนี้

FAO กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษของสหประชาชาติด้านการขจัดความหิวโหยในการประชุมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง “ทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหยให้หมดไปขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ” (FAO Special Ambassador for Zero Hunger) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

Loading...

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน พ.ศ. 2498) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งราชวงศ์จักรี

Loading...

พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า..

“เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!