อ่านแล้วยิ่งคิดถึง เมื่อ”ในหลวง ร.๙” ทรงมีปฏิสันถารกับยายแก่ ที่นำของมาถวายและผูกพระกร ให้อย่างไม่ถือพระองค์

8 พฤศจิกายน 2018 | ความทรงจำ
Loading...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.๙ ทรงเป้นล้นเกล้า ที่รักยิ่งของคนไทย  พระองค์คือผู้พลิกผืนดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พระองค์เเป็นดั่งน้ำทิพย์ที่ชโลมใจคนไทยทั้ปวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์นั้นได้ทรงทำไว้ให้ผืนแผ่นดินไทยและคนไทยทุกคน  จึงไม่แปลกที่คนไทยทุกคน รักเคารพเทิดทูนพระองค์มิเสื่อมคลาย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระจริยวัตรที่งดงาม ไม่ถือองค์กับราษฏร  โดยในเพจ นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวเมื่อครั้งทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ไว้ว่า

“ในหมู่ราษฎรที่เฝ้า ตอนหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งมีกล้วยน้ำว้าซึ่งงอมมากจนเป็นสีดำสักครึ่งหวี ๖ ผล นำมาถวาย สมเด็จพระบรมราชินีก็ได้รับไว้ ติดๆ กันนั้นมีหญิงชราอีก ๒ คน อายุกว่า ๘๐ ปีกว่าทั้งคู่ ดูหง่อมเต็มที่ มีบายศรีใส่ไว้ในขันลงหินเป็นลักษณะบายศรีปากชามฝีมือทำก็ไม่ดีอะไรนัก

Loading...


ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึง ก็ทรงเข้าไปปฏิสันถารด้วย โดยทรงสนพระทัยที่เป็นคนชราหง่อมเหลือเกินยิ่งกว่าคนอื่นๆ ที่ได้ทรงมาพบ แกกราบทูลถวายพระพรต่างๆ แล้วก็เอื้อมมือขวาจับข้อพระกรไว้ ส่วนมือซ้ายแกควานหาของในขันได้ด้ายสายสิญจน์สีเหลืองขึ้นมา ก็ผูกพระกร เนื่องด้วยหูตาแกไม่ดี จึงพันผิดพันถูก และผูกไม่ได้ หญิงชราซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันผูก เป็นภาพที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งนัก ทั้งสองคนมือก็ผูกไป ปากก็พร่ำถวายพระพรน้ำตาคลอเบ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอ็นดูแกเป็นอย่างยิ่ง จะผูกลูบคลำอย่างใด ก็ทรงปล่อยให้ทำตามสบายใจ”

บางส่วนจากเรื่องเล่าเมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ชมคลิป

Loading...error: Alert: Content is protected !!