บุญตาชาวกระบี่ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ” ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ พร้อมข้อความ เป็นที่ระลึก

7 พฤศจิกายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดกระบี่ โดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 แม่ทัพภาคที่ 4 รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภาค 8 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

Loading...

และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ,Krabi 2018 ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชิ้นงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ,Krabi 2018 เสด็จฯไปยังบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกธารโบกขรณี ทอดพระเนตรงานศิลปะและสถานที่สำคัญภายในบริเวณน้ำตกฯ 4 จุด ทอดพระเนตรต้นไม้ทรงปลูก จากนั้นได้ทรงวาดภาพด้วยฝีพระหัตถ์ เป็นภาพพร้อมข้อความว่า เพื่อนผีหัวโต พร้อมลงพระหัตถ์ สิรินธร

Loading...

จากนั้น เวลา 13.00 น. เสด็จเป็นองค์ประธานกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เหรัญญิกสภากาชาดไทย

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงรับผ้าไตร ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยและพระราชทานของที่ระลึกแก่บุคคลต่างๆ ที่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 100 ราย

Loading...

โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานยอดเงินที่ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบรวมกว่า 6 ล้านบาท เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสรรค์ ถวายของที่ระลึก ก่อน เสด็จพระราชดำเนินกลับ

Loading...error: Alert: Content is protected !!