เรื่องราวครั้งวันวาน เมื่อ “ในหลวง ร.๙” ทรงตรัสห้ามพูดถึง “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”

7 พฤศจิกายน 2018 | ความทรงจำ
Loading...

ความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้น เปรียบเสมือนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ลูก และเป็นผู้ที่คอยอุ้มชู ค้ำจุนลูกจนเติบใหญ่ แน่นอนว่า หากวันหนึ่งลูกต้องจากพ่อแม่ไปไกล ผู้เป็นพ่อแม่ก็ย่อมคิดถึงลูกเป็นธรรมดา

หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ได้เล่าประสบการณ์หลังจากได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระตำหนักภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อหลายสิบปีก่อนว่า ก่อนร่วมโต๊ะเสวย หม่อมได้รับการกำชับจากท่านผู้หญิงมณีรัตน์ว่า “ห้ามพูดถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯนะ” เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระราชโอรสมาก เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ต้องเสด็จไปศึกษาต่อในต่างประเทศ คงไม่โปรดให้ใครพูดถึง เพื่อจะได้ลืม และคลายความคิดถึง

Loading...

แต่พอหม่อมดุษฎีเดินไปนั่งที่โต๊ะเสวย ก้นยังไม่ทันจะแตะที่เก้าอี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็มีพระราชกระแสรับสั่งถึงพระราชโอรส อย่างยืดยาวติดต่อกัน โดยไม่มีช่องว่างให้หม่อมกราบทูลอะไรเลย กลายเป็นว่าเป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสียเอง ที่ทรงคิดถึงพระราชโอรส จนอดที่จะตรัสถึงไม่ได้

Loading...

ชมคลิป

หนังสืออ้างอิง : จงทำให้ได้ดั่งฝัน

Loading...error: Alert: Content is protected !!