เผยเบื้องลึกการถวายสมัญญานาม”มหาราช”แด่”ในหลวง ร.๙” และเหตุผลที่พระองค์ ไม่ประสงค์ยอมรับการถวายพระเกียรตินี้

16 สิงหาคม 2018 | ข่าวสาร
Loading...

หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช.ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

สำหรับที่มาที่ไปของการถวายพระราชสมัญญานามมหาราชแก่ในหลวง ร.9 ในอดีตมาชี้แจงให้ทราบใจความว่า…. ความเป็นมาของการถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” หากมองย้อนเวลากลับไป จะพบว่าแท้จริงแล้วพสกนิกรในแผ่นดินนี้ได้เคยมีมติ เห็นพ้องต้องกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 แล้วว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ควรคู่แก่คำว่า “มหาราช” ตามคุณสมบัติการเป็น “อัจฉริยบุรุษ” กษัตริย์ผู้กอบกู้ผืนแผ่นดินไทยจากความทุกข์ยากแสนสาหัสในหลากหลายมิติ

Loading...

แต่เมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาในครั้งแรกนั้น พระองค์กลับมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ยังไม่ต้องพระราชประสงค์ ด้วยทรงไม่แน่พระทัยโดยทรงมีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ 2 ประการหลักๆ คือ ประการแรก พระองค์ทรงอาวุโสควรคู่แก่การดำรงตำแหน่งมหาราชแล้วหรือไม่ และประการที่สอง ปวงชนชาวไทยจงรักภักดีต่อพระองค์มากเพียงใด

ภายหลังทรงมีพระราชดำริออกมาในครั้งนั้น การน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามเพื่อสรรเสริญพระเกียรติจึงถูกเลื่อนออกไป รอให้พระองค์ถึงพร้อมในคุณสมบัติทั้งสองประการอย่างไร้ข้อสงสัยในพระราชหฤทัยเสียก่อน ต่อมาในปี พ.ศ.2530 มีการผูกพระราชสมัญญาขึ้น 15 พระราชสมัญญา แล้วให้มีการสำรวจประชามติโดยพระราชสมัญญาจากมติของปวงชนชาวไทย ประชาชนจำนวน 34 ล้านคน ลงมติเลือกพระราชสมัญญา “สมเด็จพระภูมิพลมหาราช” ขณะที่ 6 ล้านคนเลือก “สมเด็จพระภัทรมหาราช”

Loading...

“ภูมิพลมหาราช” มีความหมายว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นกำลังของแผ่นดิน เป็นพระนามพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และ “ภัทรมหาราช” หมายความว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรักของปวงชน ต่อมาในปี พ.ศ.2539 มีการถวายใหม่ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”และ “พระภูมิพลมหาราช” อนุโลมตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ “มหาราช” องค์ที่ 7 แห่งแผ่นดินสยาม ถัดจากทั้ง 6 พระองค์ก่อนหน้า คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในการลงประชามติ การลงนามร่วมกันขอถวายพระราชสมัญญานามให้ทรงเป็น”มหาราช” ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ 50 ปี มีหลักฐานการลงนามของคนไทยทั้งชาติเก็บรักษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

Loading...

ก่อนหน้านี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายฏหมาย เคยกล่าวในการปาฐกถาหลายเวทีเกี่ยวกับพระราชประสงค์ของในหลวง ร.9 เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยระบุว่า พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะแต่งตั้งตัวพระองค์เองเพื่อให้คนอื่นยกย่อง แม้จะมีการเสนอถวายพระเกียรติจากรัฐบาลหนึ่งในอดีตให้พระองค์มีพระราชสมัญญานามมหาราชแต่ก็ไม่ทรงโปรด

“รัฐบาลสมัยหนึ่งเคยมีการเสนอให้จารึกคำว่ามหาราชต่อท้ายพระนามในเหรียญเฉลิมพระเกียรติที่จะมีการจัดสร้างขึ้น เมื่อพระองค์ท่านรับทราบ ก็ให้คนมาแจ้งกระแสรับสั่งถึงรัฐบาลใจความว่า ท่านไม่ทรงโปรดและจะไม่ลงพระปรมาภิไธยในการออกกฏหมายและการทำเหรียญดังกล่าว เพราะหากลงพระปรมาภิไธยไปแล้ว ก็เท่ากับเป็นการสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นมหาราช ซึ่งความจริงคำว่ามหาราชเป็นคำที่ผู้อื่นใช้เรียก ไม่ใช่แต่งตั้งตัวเอง ท่านก็ให้หลักไว้แบบนี้ จากนั้นเป็นต้นมาเลยไม่มีรัฐบาลใดเสนอเรื่องนี้ขึ้นไปอีก นี้คือตัวอย่างความพอเพียง พอดีของพระองค์ท่าน” รองนายกฯกล่าว และปิดท้ายว่า ถือเป็นการครองตัว ครองตน ครองงาน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนไทยมาตลอดตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์

หนึ่งในเรื่องราวที่งดงามของในหลวง ร .9 ที่คนไทยจะจำฝังใจมิรู้ลืม

Loading...error: Alert: Content is protected !!