“องคมนตรี” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.เลย และ จ.ขอนแก่น

16 สิงหาคม 2018 | ข่าวทั่วไป
Loading...

เมื่อเวลา๐๘.๐๐ น. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ต่อจากนั้น เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!