เฉลิมพระเกียรติ “ร.๑๐” “รัฐบาล” แนะ “ปชช.” แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือน ก.ค.

20 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

รัฐบาล แนะนำการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ในเดือนกรกฎาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ที่ผ่านมา นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้ 1. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษร

พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

Loading...

2. การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร สำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร 3. พิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกชุมชนนำร่องใน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 ชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำน้ำสายรองและประชาชนในชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน 4. การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างวันที่ 22- 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง 5. การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

ประชาชนสามารถนำ “เสื้อผ้าโทนสีเหลือง” ที่มีอยู่แล้ว มาแต่งกายได้ตามอัธยาศัยประกอบในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณี

ส่วน ณ ท้องสนามหลวง นางพัชราภรณ์ กล่าวว่า 6. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 7. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งการจัด กิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

Loading...

ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคี เครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 8. รัฐบาลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์ 243 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต 9. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 670 รูป ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด 10. ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชน ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

Loading...

นางพัชราภรณ์ กล่าวว่า 11. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ส่วนกลางกำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคกำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม​นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ สาธิตการฝึกอาชีพ การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ แจกกล้าไม้ และการจัดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มราคาประหยัดจาก Food Truck (หนูณิชย์) และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

“เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชนจะแต่งกายสีขาวก็เป็นไปตามอัธยาศัยและประเพณีนิยม” ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Loading...error: Alert: Content is protected !!