๑๑ ข้อเฉลิมพระเกียรติ “รบ.” เตรียมจัด “กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐” พร้อมอัญเชิญ”พระบรมสารีริกธาตุ”ให้ปชช.สักการะ

20 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

“รัฐบาล” เตรียมจัด “กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10” เชิญชวนประดับ “พระบรมฉายาลักษณ์ – ธง วปร” พร้อมอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ให้ ปชช.สักการะ ที่สนามหลวง เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้

1. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

Loading...

2. การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ฯ โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร สำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร ฯ

3. พิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกชุมชนนำร่องใน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 ชุมชน ที่มีพื้นที่ติดลำน้ำสายรอง และประชาชนในชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน

Loading...

4. การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ 22- 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง

5. การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง

Loading...

6. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

7. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งการจัด กิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคี เครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

8. รัฐบาลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์ 243 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต

9. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 670 รูป ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด

10. ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชน ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

11. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ส่วนกลางกำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคกำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

​นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Loading...error: Alert: Content is protected !!