สาธุดังๆทั้งประเทศ หมายกำหนดการออกมาแล้ว เปิดให้ ประชาชนเข้ากราบ “สมเด็จพระสังฆราชฯ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

19 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

ในประเทศไทย สมเด็จพระสังฆราช คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนั้นจึงมีกำหนดการเปิดให้ ประชาชนเข้ากราบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสำนักงานเลขาสมเด็จพระสังฆราชฯ

ซึ่งการนี้เปิดให้เฝ้าถวายสักการะ แบบไม่ต้องมีหนังสือขอเข้าเฝ้า ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ และวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น .ถึง ๑๖.๐๐ น. พระวิหารหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Loading...

ชมคลิป

Loading...error: Alert: Content is protected !!