สับสนมานาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” กับ “วันพระราชสมภพ” มีแบบแผนการใช้อย่างไร สองคำราชาศัพท์ที่หลายคนต่างสงสัย

19 มิถุนายน 2018 | ข่าวสาร
Loading...

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา”กับ“วันพระราชสมภพ”เป็นสองคำราชาศัพท์ที่หลายคนต่างสงสัยและสับสนว่ามีแบบแผนการใช้อย่างไรจึงขอนำมาแบ่งปันดังนี้ คำว่า “สมภพ”เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่า การเกิด ใช้เป็นคำราชาศัพท์ว่า”พระบรมราชสมภพ”หมายถึง วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถ้าใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะใช้ว่า”พระราชสมภพ”ส่วนพระราชวงศ์ทั่วไปใช้คำว่า”ประสูติ”

Loading...

ทั้งนี้”พระบรมราชสมภพ”และ”พระราชสมภพ”มีขึ้นครั้งเดียวดังนั้น เมื่อวาระเวียนมาบรรจบจึงต้องเติมคำว่าวันคล้ายวัน… นำหน้าคำนี้เสมอ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนคำว่า“เฉลิมพระชนมพรรษา”ประกอบด้วยคำว่า เฉลิม แปลว่า เสริม เพิ่มเติม เจิม ยกย่อง รวมกับคำว่า พระชนมพรรษา เป็นคำราชาศัพท์แปลว่า อายุ รวมความได้ว่า“วันเพิ่ม หรือ เสริมอายุ หรือ ยกย่อง ฉลองอายุ”

การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในสมัยก่อน พระราชพิธีจะกระทำสองคราวคือ วันที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพทางสุริยคติและจันทรคติ

Loading...

แต่ปัจจุบันมีพระราชพิธีเพียงครั้งเดียวและจัดขึ้นในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ดังนั้นไม่ว่าจะใช้คำไหนก็หมายถึงวันเดียวกันแต่ควรจำว่า วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นพระราชพิธีจัดเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เท่านั้นแต่จะไม่ใช้คำว่า วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพราะพระราชพิธีจะจัดขึ้นในทุกๆ ปี ฉะนั้นการนำไปใช้ก็ขึ้นกับว่าเราต้องการใช้ในบริบทไหนเป็นสำคัญ

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!